Νομιμότητα έκδοσης Κάρτας Υγείας Αθλητή από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ)

Κατηγορία
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
19
Θεματική ενότητα
PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr