Καταγγελία υποψηφίου για θέση καθηγητή κατά πανεπιστημίου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
62
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή παρέπεμψε ομόφωνα, λόγω γενικότερου ενδιαφέροντος, την κρινόμενη υπόθεση στο σύνολό της προς εξέταση στην Ολομέλειά της.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr