Καταγγελία για αναπαραγωγή και δημοσίευση επαγγελματικών συμβολαίων με προσωπικά δεδομένα

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
67
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά τριών υπευθύνων επεξεργασίας η οποία αφορούσε ανάρτηση δημοσιευμάτων που περιλάμβαναν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικού προσώπου το οποίο απασχόλησε την αθλητική επικαιρότητα και επέβαλε στον πρώτο εξ αυτών 25.000 ευρώ πρόστιμο για παραβίαση του άρθρου 5 και των άρθρων 24 και 32 ΓΚΠΔ, στον δεύτερο 5.000 ευρώ πρόστιμο για παραβίαση των άρθρων 5 και 24 ΓΚΠΔ και στον τρίτο απηύθυνε επίπληξη για παραβίαση του άρθρου 5 ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr