Επίπληξη σε ξενοδοχείο για δημιουργία αντιγράφου πιστοποιητικού εμβολιασμού

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
2
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή έκρινε ότι η καταχώριση/αποθήκευση δεδομένων εμβολιασμού πελάτη ξενοδοχείου συνιστά παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. α) και 13 ΓΚΠΔ και απηύθυνε για την ως άνω παραβίαση επίπληξη στην καταγγελλόμενη εταιρία.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr