Επίπληξη σε πρακτορείο ΟΠΑΠ για περιστατικό κλοπής ταυτότητας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
11
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά πρακτορείου ΟΠΑΠ, σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιήθηκε η αστυνομική ταυτότητα της καταγγέλλουσας από άγνωστο τρίτο πρόσωπο εν αγνοία της για τον σκοπό της οριστικής δημιουργίας διαδικτυακού λογαριασμού που είχε δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα https://joker.opap.gr/, η οποία προϋποθέτει αυτοπρόσωπη παρουσία σε πρακτορείο, επίδειξη της πρωτότυπης αστυνομικής ταυτότητας και ψηφιακή φωτογράφιση και καταχώρισή της στα συστήματα του ΟΠΑΠ.

Από την εξέταση της καταγγελίας προέκυψε ότι ο ΟΠΑΠ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και έχει θεσπίσει κατά τα άρθρα 24 και 32 ΓΚΠΔ διαδικασίες που απέτρεψαν την επέλευση ζημίας στην καταγγέλλουσα. Διαπιστώθηκε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της καταγγέλλουσας έλαβε χώρα χωρίς νομική βάση και η σχετική παράβαση οφείλεται στον πλημμελή έλεγχο της ταυτοπροσωπίας εκ μέρους του καταγγελλόμενου πράκτορα, ως εκτελούντος την επεξεργασία, ο οποίος δεν ακολούθησε τις καταγεγραμμένες Οδηγίες του ΟΠΑΠ.

Η Αρχή απηύθυνε α) στον πράκτορα, ως εκτελούντα την επεξεργασία, επίπληξη κατ’ άρ. 58 παρ. 2 εδ. β’ ΓΚΠΔ για παραβίαση των άρθρων 6 παρ. 1,  5 παρ. 1 εδ. α’ συνδ. στ’, 24 και 32 ΓΚΠΔ λόγω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων της καταγγέλλουσας χωρίς την ύπαρξη νομικής βάσης και κατά πλημμελή τήρηση της διαδικασίας ταυτοποίησης και β) στον ΟΠΑΠ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, προειδοποίηση κατ’ άρ. 58 παρ. 2 εδ. α’ ΓΚΠΔ  ώστε να διενεργεί ελέγχους και δη αποτελεσματικότερους στους εκτελούντες την επεξεργασία πράκτορες προκειμένου να διασφαλίζει την από μέρους τους τήρηση των οδηγιών ταυτοποίησης υποψήφιων πελατών – παικτών.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr