Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Intellexa για μη συνεργασία με την Αρχή

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
2
Περίληψη

Η Αρχή διενήργησε διοικητικό έλεγχο στην εταιρεία Intellexa Α.Ε. διερευνώντας περιπτώσεις εγκατάστασης λογισμικού παρακολούθησης σε τερματικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας χρηστών, με σκοπό την εν αγνοία τους παρακολούθηση, καθώς και τη συνακόλουθη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους τα οποία συλλέγονται από τέτοιο λογισμικό. Καθώς η εταιρεία καθυστέρησε υπερβολικά να απαντήσει στα ερωτήματα της Αρχής και δεν παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν και είναι στην κατοχή της, η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ και έδωσε εντολή να παραδοθούν άμεσα σε αυτή συγκεκριμένα στοιχεία.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr