Επιβολή προστίμου σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο για μη γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
7
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία συνδρομήτριας Vodafone η οποία, κατόπιν υποβολής αιτήματος πρόσβασης σε ηχογραφημένες συνομιλίες της με το τηλεφωνικό κέντρο της Vodafone, παρέλαβε μέσω εκτελούσας την επεξεργασία εταιρείας ένα CD που περιείχε συνομιλίες άλλου συνδρομητή. Ωστόσο, αν και η Vodafone ειδοποιήθηκε άμεσα από την καταγγέλλουσα, δεν ανέλαβε ενέργειες προς διερεύνηση με σκοπό την επιβεβαίωση ή μη του περιστατικού, αλλά αρχικά αρκέστηκε στην απάντηση της εκτελούσας την επεξεργασία ότι δεν εντόπισε την καταγγέλλουσα στο τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια την κάλεσε εγγράφως μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή να επιστρέψει το CD, μεταθέτοντας έτσι τη σχετική ευθύνη προς διερεύνηση του πιθανού περιστατικού στο υποκείμενο.

Στη Vodafone δόθηκε εντολή ικανοποίησης του δικαιώματος μέσω της αποστολής του ορθού αρχείου και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ για παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης της καταγγέλλουσας κατά το άρθρο 15 ΓΚΠΔ και της υποχρέωσης γνωστοποίησης του περιστατικού κατά το άρθρο 33 ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr