Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
23
Περίληψη

H Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά της Wind από συνδρομητή της για πλημμελή ταυτοποίησή του σε κατάστημα και για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα του. Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά την επίσκεψη του καταγγέλλοντος σε κατάστημα για την ανανέωση της σύμβασης σταθερής τηλεφωνίας του στις 29/7/2020, δεν του ζητήθηκε κανένα έγγραφο ταυτοποίησης, η σύμβαση δεν του υποβλήθηκε προς υπογραφή είτε με φυσικό είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ την ίδια ημέρα ο καταγγέλλων υπέβαλε μέσω e-mail αίτημα πρόσβασης στο καταγεγραμμένο οπτικό υλικό από τις κάμερες του καταστήματος, στο οποίο δεν έλαβε καμία απάντηση. Μετά την παρέμβαση της Αρχής, στις 28/11/2020 ο ιδιοκτήτης του καταστήματος απάντησε ότι το αίτημα πρόσβασης δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, λόγω καταστροφής του καταγεγραμμένου υλικού. Από την εξέταση της καταγγελίας προέκυψε ότι η Wind ως υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δώσει στα καταστήματα, ως εκτελούντες την επεξεργασία, οδηγίες για την ταυτοποίηση των συνδρομητών οι οποίες περιλαμβάνουν την επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης. Ωστόσο, εν προκειμένω οι υπάλληλοι του καταστήματος γνώριζαν τον καταγγέλλοντα εξ όψεως λόγω της πολυετούς συνεργασίας τους και επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του με χρήση του Α.Φ.Μ. του, ενώ το ζήτημα της ορθής ή μη διαδικασίας ανανέωσης της σύμβασης σταθερής τηλεφωνίας δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής. Όσον αφορά το κατά το άρθρο 15 ΓΚΠΔ αίτημα πρόσβασης του καταγγέλλοντος, αφού διαπιστώθηκε ότι αναφορικά με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το κατάστημα που λειτουργεί υπό το καθεστώς δικαιόχρησης, η Αρχή επέβαλε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για παράβαση του άρθρου 15 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 3 ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr