Επιβολή κυρώσεων σε ΚΕΕΛΠΝΟ (νυν ΕΟΔΥ) και Σωματείο Εργαζομένων ΚΕΕΛΠΝΟ (νυν ΕΟΔΥ) για παραβιάσεις ΓΚΠΔ

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
33
Περίληψη

Η Αρχή επέβαλε τις ακόλουθες κυρώσεις:

Α. Στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (νυν Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας – Ε.Ο.Δ.Υ.) το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των 10.000 ΕΥΡΩ για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης εργαζομένου και έλλειψη συνεργασίας με την Αρχή. Ειδικότερα, ο εν λόγω φορέας δεν απάντησε σε αίτημα εργαζομένου για παροχή πληροφοριών αναφορικά με δημοσίευση εγγράφων που αφορούσαν στο πρόσωπό του στην ιστοσελίδα του Σωματείου Εργαζομένων του εν λόγω φορέα. Τα επίμαχα έγγραφα ήταν μέρος πειθαρχικού φακέλου του εν λόγω εργαζομένου και αφορούσαν σε ποινική δίωξη. Η Αρχή επέβαλε για πρώτη φορά και κύρωση για μη συνεργασία ελεγχόμενου φορέα με την Αρχή (αρ. 31 ΓΚΠΔ), καθώς δεν απάντησε σε έγγραφα με τα οποία η Αρχή ζητούσε διευκρινίσεις αναφορικά με τα καταγγελλόμενα, αλλά, επίσης, ο ελεγχόμενος φορέας δεν εμφανίσθηκε και σε κλήση σε ακρόαση που έλαβε χώρα ενώπιον της Αρχής στο πλαίσιο εξέτασης της εν λόγω προσφυγής χωρίς καμία σχετική ενημέρωση της Αρχής. 

Β. Στο Σωματείο Εργαζομένων Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων- Σ.Ε.ΚΕ.Ε.Λ. το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των 5.000 ΕΥΡΩ για τρεις παραβάσεις του ΓΚΠΔ, παράνομη επεξεργασία που αφορούν σε ποινικά δεδομένα, παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης και διαγραφής. Συγκεκριμένα, ο προσφεύγων αιτήθηκε παροχή πληροφοριών για την ως άνω αναφερόμενη δημοσίευση προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή αυτής, επικαλούμενος παράνομη επεξεργασία, δηλαδή δημοσίευση δικών του δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση και προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και στέρηση οποιασδήποτε άλλης νομικής βάσης καθώς τα εν λόγω δεδομένα αφορούσαν σε ποινική δίωξη του προσφεύγοντος.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr