Εντολή συμμόρφωσης για μη σύννομη εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
4
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για τοποθέτηση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε πιλοτή πολυκατοικίας. Η Αρχή έκρινε ότι οι καταγγελλόμενοι διατηρούν το εγκατεστημένο σύστημα βιντεοεπιτήρησης κατά παράβαση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών και απηύθυνε εντολή συμμόρφωσης για την ως άνω παράβαση.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr