Αυτεπάγγελτη ανάκληση αποφάσεων περί μη ζητηθείσας πολιτικής επικοινωνίας κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
63
Περίληψη

Με την εν λόγω απόφαση η Αρχή προβαίνει αυτεπαγγέλτως σε ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις για μη ζητηθείσα πολιτική επικοινωνία ερειδόμενες στη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3471/2006, για της οποίας την έννοια  απεφάνθη το ΣτΕ με σειρά αποφάσεών του (βλ. ΣτΕ  1343, 1344, 1345/2022).

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr