Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξης αρχειοθέτησης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
53
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά πράξης αρχειοθέτησης καταγγελίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 2 παρ. 8 του ν. 3051/2002 και 24 παρ. 1 του ν. 2690/1999, καθώς και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και της ίδιας της Αρχής, η Αρχή απέρριψε την υπό κρίση αίτηση θεραπείας, καθώς η αιτούσα δεν επικαλείται νέα και κρίσιμα για την υπόθεση πραγματικά στοιχεία παρά μόνον νομικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν κλονίζουν το περιεχόμενο της προσβαλλομένης.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr