Αναγραφή στην εξωτερική όψη φακέλου ένδειξης του αντικειμένου της επιστολής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
1
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά ασφαλιστικής εταιρείας για την αποστολή στον καταγγέλλοντα επιστολής στην εξωτερική πλευρά της οποίας αναγραφόταν η ένδειξη του αντικειμένου της επιστολής με αποτέλεσμα να γίνονται γνωστά προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος σε τρίτα πρόσωπα. Η Αρχή έκρινε ότι η καταγγελλόμενη επεξεργασία έγινε κατά παράβαση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, καθώς στον φάκελο αναγράφονταν περισσότερα δεδομένα απ’ όσα ήταν απαραίτητα για την αποστολή της επιστολής στον παραλήπτη και την ταυτοποίηση αυτού, και απηύθυνε επίπληξη στην καταγγελλόμενη εταιρεία για την ως άνω παράβαση.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr