Παράταση της προθεσμίας υποβολής γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείων

Κατηγορία
Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εισηγήθηκε την παράταση της προθεσμίας υποβολής γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείων μέχρι 31.12.2000, ώστε να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να καταστεί δυνατή εν τω μεταξύ η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του νόμου.

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαφέρμος

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr