Εξυπηρέτηση κοινού κατόπιν ραντεβού

Κατηγορία
Ανακοίνωση
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
8230

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13.11.2020 (ΑΔΑ:ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και λόγω των υφιστάμενων εξαιρετικά δύσκολων επιδημιολογικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα, ανακοινώνεται ότι η Αρχή εξυπηρετεί το κοινό με αυτοπρόσωπη παρουσία μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Κατόπιν αυτού και προκειμένου να προγραμματισθεί η προσέλευση στην Αρχή παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή και κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα 2106475660, 2106475723, 2106475607 και 2106475655, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr.

Υπενθυμίζουμε την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της δυνατότητας επικοινωνίας με την υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή της διαδικτυακής πύλης της Αρχής.

 

Τμήμα Επικοινωνίας

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr