Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακού εργαλείου στο πλαίσιο του Έργου byDesign

Κατηγορία
Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
1932

Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ

Στο πλαίσιο του έργου byDesign (https://bydesign-project.eu/) αναπτύχθηκε και τίθεται σε παραγωγική λειτουργία ένα εύχρηστο και προσαρμόσιμο διαδικτυακό εργαλείο (Online Toolkit) με στόχο τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Το Online Toolkit αποτελείται από έναν εύχρηστο οδηγό δέκα (10) απλών ερωτήσεων με στόχο την προσαρμογή του παραγόμενου υλικού στις ανάγκες της εκάστοτε ΜμΕ. Το παραγόμενο υλικό αποτελείται από ένα σύνολο υποδειγμάτων και πρότυπων βασικών εγγράφων σε zip αρχείο με καταλόγους για κάθε διαφορετική θεματική περιοχή. Το εργαλείο διαθέτει οδηγίες χρήσης και μετά την ολοκλήρωσή του παραπέμπει σε μια σύντομη αλλά εξαιρετικά χρήσιμη αξιολόγηση.

To Online Toolkit είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Tμήμα Επικοινωνίας

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr