Διαδικτυακό Συνέδριο: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου byDesign

Κατηγορία
Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
2339

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την εταιρεία ICT Abovo ΙΚΕ, έχει αναλάβει, από το 2020, διετές έργο με τίτλο «byDesign», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση έργων σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Ο στόχος του έργου ήταν διπλός: αφενός, να διευκολύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, προσφέροντας ένα προσαρμοσμένο πακέτο συμμόρφωσης· αφετέρου, να προωθήσει τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ που συμμορφώνονται με την προστασία δεδομένων εκ σχεδιασμού, ευαισθητοποιώντας παράλληλα ως προς αυτή την κατεύθυνση κάθε ενδιαφερόμενο.

Στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό εργαλείο (διαθέσιμο εδώ: Online Toolkit), για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των ΜμΕ με τον ΓΚΠΔ. Επίσης, δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό στην «προστασία δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού» και πραγματοποιήθηκε μια σειρά γενικών και ειδικών σεμιναρίων.

Ενόψει της ολοκλήρωσης του έργου τον Οκτώβριο του 2022, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, από τις 10:00 έως τις 16:00, διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο “Presentation of the project ‘byDesign’ outcomes” με σκοπό να παρουσιαστούν συνολικά τα ευρήματα και τα αποτελέσματα του έργου και να απαντηθούν ερωτήσεις.

  • Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά και η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική.
  • Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.
  • Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο απαιτείται εγγραφή εδώ: https://e-talk.gr/registrations-for-presentation-of-the-project-bydesign-outcomes/
  • Μετά το πέρας του συνεδρίου θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης μέσω e-mail.

 

Website: https://bydesign-project.eu/

Twitter: https://twitter.com/byDesignproject

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bydesignproject       

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr