Χώρος πολιτών

Μόλις συνδεθείτε στο χώρο πολιτών βλέπετε την κεντρική οθόνη του χώρου.

Στην αριστερή πλευρά βρίσκονται οι επιλογές ενεργειών, ενώ ο υπόλοιπος χώρος δείχνει τις υποθέσεις που έχετε υποβάλει. Μπορείτε να δείτε μια υπόθεση πατώντας δύο φορές με το ποντίκι επάνω της (διπλό κλικ) ή από το εικονίδιο με το φάκελοIcon φάκελος.

Σε κάθε υπόθεση μπορείτε να δείτε τα εξής:

  • Συνημμένα: Είναι τα έγγραφα τα οποία έχετε υποβάλλει με την υπόθεσή σας. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο του εγγράφου εκκίνησης της υπόθεσής σας, καθώς και όλα τα έγγραφα τα οποία έχετε επισυνάψει. Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα συνημμένα αρχεία.
  • Απαντητικά: Είναι τα επίσημα έγγραφα τα οποία σας έχει στείλει η Αρχή, προς απάντηση της υπόθεσής σας, ή ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις για αυτή.
  • Σχόλια: Είναι σύντομες πληροφορίες ή ερωτήματα, τα οποία σας στέλνει ένας από τους χειριστές της υπόθεσης (π.χ. μπορεί να σας ενημερώνει ότι χρειάζεται κάποιο στοιχείο ή να σας ζητάει να επικοινωνήσετε).
  • Προσθήκη συμπληρωματικού εγγράφου: έχετε τη δυνατότητα να στείλετε ένα έγγραφο το οποίο αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεσή σας, όπως για παράδειγμα όταν παρέχετε συμπληρωματικές πληροφορίες.
Χώρος Πολιτών

 

Από το χώρο Πολιτών και το χώρο επιλογών στο αριστερό τμήμα της οθόνης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τις εξής ενέργειες:

  1. Να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία.
  2. Να υποβάλετε μια καταγγελία.
  3. Να εγγραφείτε στη λίστα του άρθρου 13, ώστε να μη λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό μέσω ταχυδρομείου.
  4. Να ζητήσετε καθοδήγηση σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Μπορείτε επίσης να δείτε όλα τα έγγραφα που σας έχει αποστείλει η Αρχή για τις υποθέσεις σας (επιλογή «Απαντητικά Έγγραφα Αρχής») και να υποβάλετε ένα πρόσθετο (συμπληρωματικό) έγγραφο για κάποια από τις υφιστάμενες υποθέσεις σας.

Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε στην επιλογή «Ο Λογαριασμός μου» → «Αποσύνδεση»

Κατά την πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες της Αρχής, μπορείτε να βρίσκετε βοήθεια για τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε σε κάθε παράθυρο, πατώντας το κουμπί «Οδηγίες», στην κάτω αριστερά γωνία του κάθε παραθύρου.

Σελίδα οδηγίες