Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2126 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 18

Επιβολή προστίμου σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία

Απόφαση 52

Επιβολή προστίμου στην Alpha Bank για παράνομη και αδιαφανή επεξεργασία δεδομένων

Απόφαση 51

Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε υλικό συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Απόφαση 2

Προσωρινή διαταγή για αναστολή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Απόφαση 50

Επιβολή διοικητικού προστίμου για λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου

Απόφαση 48

Επιβολή προστίμου σε Δήμαρχο για μη νόμιμη απόκτηση και χρήση προσωπικών δεδομένων και μη ικανοποίηση δικαιώματος

Απόφαση 49

Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης, περιορισμού επεξεργασίας και εναντίωσης

Απόφαση 40

Επιβολή κυρώσεων για παράβαση δικαιώματος πρόσβασης και διαγραφής

Απόφαση 37

Παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης γονέα σε ιατρικά δεδομένα ανήλικου τέκνου

Απόφαση 47

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εκτελούντα την επεξεργασία σε τρίτον

Απόφαση 1

Απόρριψη αιτημάτων έκδοσης προσωρινής διαταγής

Απόφαση 2156

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 43

Συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την Palantir Technologies για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Απόφαση 44

Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α' και Β' Εκπαίδευσης

Γνωμοδότηση 3

Γνωμοδότηση 3/2022 για ΣχΝ για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών