Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2126 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 61

Συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την απόφαση 50/2021

Απόφαση 60

Επιβολή προστίμου για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Απόφαση 59

Επιβολή προστίμου για παραβίαση της αρχής της ελαχιστοποίησης κατά την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης υπηρεσιακής ταυτότητας

Απόφαση 57

Επίπληξη και εντολή συμμόρφωσης στην Cosmote για παραβάσεις της αρχής της λογοδοσίας και της αρχής της διαφάνειας σε επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων

Απόφαση 42

Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράλειψη ενημέρωσης υποκειμένου κατ΄ άρ. 7Α, παρ. 1 στοιχ. α’ ν.2472/1997.

Απόφαση 32

Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και εντολή για σχετική συμμόρφωση

Απόφαση 1

Αναγραφή στην εξωτερική όψη φακέλου ένδειξης του αντικειμένου της επιστολής

Απόφαση 29

Εξέταση καταγγελίας με αντικείμενο τη μερική ικανοποίηση δικαιώματος διόρθωσης

Απόφαση 54

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Πειραιώς – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 55

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Eurobank – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 53

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Εθνική Τράπεζα – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 56

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Alphabank – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 2403

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 46

Επίπληξη για παράβαση δικαιώματος πρόσβασης

Απόφαση 45

Πρόστιμο και προειδοποίηση σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για παράνομη και αδιαφανή επεξεργασία δεδομένων