Χρήσιμες συνδέσεις

FEDMA
Federation of European Direct and Interactive Marketing.

ΕΔΕΕ
Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος.

ΕΠΑΜ
Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Αμέσου Μάρκετινγκ.

ΙΑΒ Hellas
Interactive Advertising Bureau – Οργανισμός Διαδραστικής Επικοινωνίας.