Ενημερωτικό υλικό για SPAM

Ενημερωτικά φυλλάδια

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις 28-1-2010, η Αρχή εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Spam – Ενημερωθείτε για την Αζήτητη Ηλεκτρονική Επικοινωνία». Το εν λόγω φυλλάδιο διανεμήθηκε σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω ειδικού περιπτέρου της Αρχής την ίδια μέρα. Μέρος της συνέντευξης Τύπου του Προέδρου της Αρχής, που πραγματοποιήθηκε στις 28-1-2010, αφορούσε και την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία.

Εν συνεχεία, η Αρχή εξέδωσε τον Απρίλιο του 2010 ενημερωτικό έντυπο, το οποίο περιγράφει τις προϋποθέσεις νόμιμης προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Το εν λόγω έντυπο καθοδηγεί τους υπεύθυνους επεξεργασίας αναφορικά με την ενημέρωση και τη λήψη της συγκατάθεσης των παραληπτών της επικοινωνίας για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, τη διαχείριση των δηλώσεων συγκατάθεσης, καθώς και των αιτήσεων ανάκλησης της συγκατάθεσης, ενώ επίσης περιγράφει τις προϋποθέσεις νόμιμης συνεργασίας με εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. εταιρείες προώθησης πωλήσεων). Θίγεται επίσης και το ειδικότερο θέμα της παράνομης συλλογής διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του διαδικτύου με αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα προς αποφυγή. Το παραπάνω έντυπο είναι διαθέσιμο στον ιστοτόπο της Αρχής στην ενότητα για το spam. (Δείτε το φυλλάδιο εδώ).

Σχετικά με την πολιτική επικοινωνία, η Αρχή είχε εκδώσει την Οδηγία 1/2010, με σκοπό να εξειδικεύσει τους κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας. Το 2019, η Αρχή προέβη στην έκδοση κειμένου κατευθυντήριων οδηγιών (διαθέσιμες εδώ) σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα, επιχειρώντας την επικαιροποίηση και την εύληπτη παρουσίαση των ρυθμίσεων της Οδηγίας 1/2010, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006 που επήλθαν με το ν. 3917/2011, τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και κυρίως την ισχύ πλέον του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ) (βλ. και το σχετικό Δελτίο Τύπου της Αρχής).

 

Συνεργασίες

Η Αρχή συνεργάστηκε το 2010 με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με αντικείμενο την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, ομάδα φοιτητών του συγκεκριμένου Τμήματος πραγματοποίησε βιβλιογραφική έρευνα με θέμα την ανάλυση της παράνομης οικονομίας του spam, δίνοντας έμφαση σε κοινά χαρακτηριστικά δράσης των spammer. Η ομάδα φοιτητών δημιούργησε, επίσης, μια λίστα κριτηρίων ελέγχου των καταγγελιών spam, προκειμένου να ενισχύσει την Αρχή στο πλαίσιο της ελεγκτικής της δραστηριότητας.