Ενημέρωση και συγκατάθεση συνδρομητή ή χρήστη

Η ενημέρωση του συνδρομητή ή χρήστη πρέπει να γίνεται με τον προσφορότερο κάθε φορά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής πληροφόρηση πριν από την αποθήκευση ή απόκτηση πρόσβασης στον τερματικό εξοπλισμό του.

Η ενημέρωση πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα και να είναι ειδική για κάθε περίπτωση. Μέσω του αναδυόμενου παραθύρου, πρέπει να παρέχεται στον επισκέπτη της ιστοσελίδας όχι μια γενική ενημέρωση για τη χρήση cookies, αλλά και ενημέρωση για τους σκοπούς των cookies που χρησιμοποιούνται.

 

Μια γενική ενημέρωση στους γενικούς όρους συναλλαγών ή χρήσης της υπηρεσίας, αλλά και η ενημέρωση που περιλαμβάνεται στην πολιτική ιδιωτικότητας, η οποία είναι συνήθως μακροσκελής και περιλαμβάνει διάφορα άλλα θέματα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δεν θεωρείται επαρκής.

 

Η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μπορεί κατ’ αρχάς να δίδεται μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου υπηρεσίας του διαδικτύου με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (π.χ. με αναδυόμενα παράθυρα). Η αποδοχή των «cookies» μπορεί να γίνεται μία φορά για όλα τα cookies που εγκαθίστανται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας. Εναλλακτικά, όπως αναφέρεται στον ν. 3471/2006, η συγκατάθεση μπορεί να δίδεται και μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στον φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής μόνο εφόσον ζητείται η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη για κάθε cookie, ενώ δεν νοείται ως συγκατάθεση η εκ των προτέρων αποδοχή της λήψης cookies μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή.

 

Φυλλομετρητές ιστού ή άλλες εφαρμογές, οι οποίες εξ ορισμού απορρίπτουν cookies τρίτων και απαιτούν ενεργό επιλογή εκ μέρους των χρηστών προκειμένου αυτοί να αποδεχτούν τόσο την τοποθέτηση όσο και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies από συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, μπορούν να παρέχουν έγκυρη και αποτελεσματική συγκατάθεση.

Αντίθετα, εάν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή επιτρέπουν να γίνονται αποδεκτά όλα τα cookies και απαιτείται ενέργεια εκ μέρους του χρήστη για την απενεργοποίησή τους, δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την συγκατάθεση που θέτει το συγκεκριμένο άρθρο.

 

Οι απαιτήσεις του άρθρου επίσης δεν ικανοποιούνται από ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που επιτρέπουν την εκ των προτέρων απόρριψη των cookies από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (π.χ. μέσω «μαύρων» λιστών που προκαθορίζονται από τον συνδρομητή ή χρήστη) ή παρόμοιους μηχανισμούς που, αν και παρέχουν στον συνδρομητή ή χρήστη περισσότερες επιλογές, δεν υποστηρίζουν την προηγούμενη συγκατάθεσή του για τη λήψη cookies από παρόχους που δεν έχει αποκλείσει.

Ο συνδρομητής ή χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο την δήλωσε. Δηλαδή, κατά την πλοήγηση, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη για αλλαγή των προτιμήσεών του, δηλαδή αποδοχή ή η απόρριψη των cookies.

H συμμόρφωση κρίνεται ελλιπής όταν μέσω του μηχανισμού για τη λήψη της συγκατάθεσης ο χρήστης προτρέπεται να αποδεχτεί την εγκατάστασή τους. Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει την απρόσκοπτη πλοήγησή του χωρίς την εγκατάσταση των μη αναγκαίων cookies τουλάχιστον με την ίδια ευκολία με την οποία επιλέγει την εγκατάστασή τους. Για παράδειγμα, θα πρέπει ο χρήστης να μπορεί, από το ίδιο επίπεδο, είτε να αποδέχεται την εγκατάσταση των cookies (εκείνων για τα οποία απαιτείται συγκατάθεση) είτε να την απορρίπτει με τον ίδιο αριθμό ενεργειών («κλικ»).