Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2049 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Κατευθυντήριες γραμμές 1

Κατευθυντήριες γραμμές 1/2021 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της τηλεργασίας

Απόφαση 35

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης για μη ζητηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία με ανθρώπινη παρέμβαση για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης σε αριθμό εγγεγραμμένο στο μητρώο αρ. 11 και παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων δημοσιευμένων στο διαδίκτυο, χωρίς προσήκουσα ενημέρωση των υποκειμένων

Απόφαση 30

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ΝΠΔΔ για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους

Απόφαση 31

Επιβολή προστίμου για χρήση προσωπικών δεδομένων από μη νόμιμη πηγή

Γνωμοδότηση 2

Γνωμοδότηση για το σχέδιο διατάξεων με τίτλο «Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης»

Απόφαση 27

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξης αρχειοθέτησης καταγγελίας

Απόφαση 26

Δικαίωμα πρόσβασης γονέα σε προσωπικά δεδομένα ανήλικου τέκνου

Απόφαση 1579

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 25

Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας με λεπτομερή αναφορά σε δημοσίευμα εφημερίδας των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων της καταγγέλλουσας

Απόφαση 3

Απόρριψη αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής

Απόφαση 24

Επιβολή προστίμου για τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρο κουζίνας ξενοδοχείου

Απόφαση 15

Aνάρτηση δεδομένων σε ενημερωτική ιστοσελίδα

Απόφαση 23

Επιβολή προστίμου σε εταιρία για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Απόφαση 21

Επιβολή κυρώσεων στον ΔΟΠΑΚΑ Δήμου Ταύρου Μοσχάτου για παράνομη επεξεργασία και μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής

Απόφαση 19

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων