Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2023 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 14

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 11

Διαγραφή στοιχείων πελάτη και διαγραφή από τις λίστες αποδεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων

Απόφαση 949

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 10

Προσφυγή αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Απόφαση 4

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 6

Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας κατά αποφάσεως της Αρχής σχετικά με πρόσβαση τρίτου σε ιατρικό φάκελο ασθενούς

Απόφαση 710

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 5

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασφαλισμένων από ασφαλιστική εταιρία

Απόφαση 3

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 2

Απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής

Απόφαση 1

Ανάκληση απόφασης

Απόφαση 416

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 46

Πολιτική επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Γνωμοδότηση 5

Γνωμοδότηση 5/2020 επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Απόφαση 57

Πολιτική επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων