Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2104 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 32

Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και εντολή για σχετική συμμόρφωση

Απόφαση 1

Αναγραφή στην εξωτερική όψη φακέλου ένδειξης του αντικειμένου της επιστολής

Απόφαση 29

Εξέταση καταγγελίας με αντικείμενο τη μερική ικανοποίηση δικαιώματος διόρθωσης

Απόφαση 53

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Εθνική Τράπεζα – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 56

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Alphabank – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 54

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Πειραιώς – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 55

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Eurobank – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 2403

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 46

Επίπληξη για παράβαση δικαιώματος πρόσβασης

Απόφαση 45

Πρόστιμο και προειδοποίηση σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για παράνομη και αδιαφανή επεξεργασία δεδομένων

Απόφαση 52

Επιβολή προστίμου στην Alpha Bank για παράνομη και αδιαφανή επεξεργασία δεδομένων

Απόφαση 51

Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε υλικό συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Απόφαση 2

Προσωρινή διαταγή για αναστολή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Απόφαση 50

Επιβολή διοικητικού προστίμου για λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου

Απόφαση 48

Επιβολή προστίμου σε Δήμαρχο για μη νόμιμη απόκτηση και χρήση προσωπικών δεδομένων και μη ικανοποίηση δικαιώματος